Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

RCI Tuyển Tình Nguyện Viên

RCI đang mở đơn tuyển dụng vị trí Thực tập sinh. RCI sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển cho tới hết ngày 30/11/2023.

Thông tin chi tiết về công việc và tổ chức RCI vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Intern

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR