Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Quyền về Sức khỏe sinh sản và Tình dục

CÁC DỰ ÁN

Tăng Cường Kiến Thức Và Thực Hành Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Cho Thanh Thiếu Niên Khuyết Tật (TTNKT) (2022-2024)

Nhà tài trợ: Quỹ Stichting Liliane Fonds/Liliane Foundation (Hà Lan)

Mục tiêu:

(1) Nâng cao năng lực cho các TTNKT về kiến thức, thái độ và thực hành liên quan đến SKSS & Tình dục

(2) Nâng cao năng lực cho người chăm sóc, người cung cấp dịch vụ về  kiến thức và kỹ năng liên quan đến SKSS & Tình dục

(3) Tăng cường Giáo dục về SKSS & Tình dục vị thành niên cho TTNKT, nhất là trong trường học.

Thời gian: 1/2022 - 03/2024

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và Đak Lak

Địa bàn dự án:

  • Tỉnh Quảng Trị: Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong và TP Đông Hà
  • Tỉnh Đắk Lắk: Krông Pắk, Krông Ana, Buôn Đôn và TP Buôn Ma Thuột
  • TP Huế

Các hợp phần:

(1) Xây dựng và phát triển tài liệu

(2) Tập huấn nâng cao năng lực cho đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ (giáo viên, cán bộ Y tế), cha mẹ, người chăm sóc TTNKT và TTNKT

(3) Truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng

(4) Thực hiện Nghiên cứu, khảo sát và tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả

(5) Vận động chính sách

*Để tìm hiểu thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản chất lượng, vui lòng truy cập link: Cơ thể nói - Body Talk  hoặc theo dõi facebook của dự án tại đây: link Facebook