Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Liên hệ

  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HÒA NHẬP
  • Phòng 307 & 308, Nhà E1, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự
    Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Tel : +84 24 3225 2851