Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Chăm sóc Sức khỏe và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập thực hiện các chương trình Chăm sóc sức khỏe người khuyết tật và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR) cùng với các Tổ chức Đối tác của Trung tâm tại các địa bàn dự án trong nước, Myanmar và Cambodia.

Một số các hoạt động chính bao gồm:

    • nâng cao kỹ năng chăm sóc bản thân cho người khuyết tật và thanh thiếu niên khuyết tật;
    • tổ chức tập huấn cho người chăm sóc và các thành viên gia đình của người khuyết tật về phục hồi chức năng và các kỹ năng tự chăm sóc;
    • cung cấp và tập vật lý trị liệu, ngữ âm trị liệu, hoạt động trị liệu tại các trung tâm phục hồi chức năng thuộc địa bàn dự án;
    • cung cấp chân, tay giả miễn phí cho người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại các địa bàn dự án.

Hoạt động vật lý trị liệu do QCA thực hiện tại Quảng Trị và FGCDC thực hiện tại Huế

Người khuyết tật được cung cấp chân, tay giả miễn phí  

CÁC DỰ ÁN

Cải Thiện Chất Lượng Cuộc Sống Cho Trẻ Khuyết Tật Thông Qua Các Can Thiệp Về Y Tế, Giáo Dục Và Xã Hội (2000-2021) – AP

Nhà tài trợ: Quỹ Stichting Liliane Fonds/Liliane Foundation (Hà Lan)

Mục tiêu: 

(1) Hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận được các dịch vụ phục hồi chức năng tại địa phương hoặc tại gia đình

(2) Hỗ trợ các gói học bổng cho trẻ khuyết tật để trẻ duy trì việc học hoặc tạo cơ hội cho trẻ đến trường

(3) Thúc đẩy sự tham gia của trẻ khuyết tật vào các hoạt động xã hội, bao gồm văn hóa, thể thao và giải trí

Thời gian: 2000 - 2021

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI), Trung tâm Phục hồi Chức năng Thiện Nhân (TNRC)*, Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật (FGCDC), tổ chức VNHIP

Địa bàn dự án: các quốc gia thuộc khu vực sông Mekong

   • Campuchia
   • Myanmar
   • Việt Nam

Đối tượng hưởng lợi: Trẻ khuyết tật 

Các hợp phần: 

    1. Phục hồi chức năng
    2. Giáo dục hòa nhập
    3. Đào tạo hướng nghiệp và lao động hòa nhập
    4. Hòa nhập xã hội và sinh kế
    5. Phát triển mạng lưới đối tác và vận động chính sách
    6. Giám sát, đánh giá hoạt động dự án

*Tiền thân là Hội Từ Thiện Tỉnh Quảng Trị (QCA)

Hỗ Trợ Các Cá Nhân Và Gia Đình Bị Ảnh Hưởng Bởi Bệnh Phong Tại Việt Nam (2018-2021)

Dự án được sự tài trợ của Quỹ Peter Donders (tên tiếng Hà Lan là Peerke Donders Stichting).

Dự án được triển khai nhằm thực hiện chương trình hỗ trợ chân giả cho người mắc bệnh phong tại Việt Nam và chương trình học bổng cho con em của gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh phong.

Thời gian: từ 2018 tới 2021

Tổ chức thực hiện: Các tổ chức đối tác trực thuộc sở Y tế và bệnh viện Phong 

Địa điểm thực hiện dự án: 17 tỉnh ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam

Các hợp phần:

  1. Hỗ trợ chân giả cho người khuyết tật do bệnh phong tại Việt Nam;
  2. Chương trình học bổng cho con em của gia đình người khuyết tật do bệnh phong;
  3. Hỗ trợ thực phẩm cho người khuyết tật do bệnh phong tại Việt Nam.
 1.  
Hỗ Trợ Phục Hồi Chức Năng Lồng Ghép Cho Người Khuyết Tật Do Bệnh Phong Gây Ra (2020-2021)

Dự án được sự tài trợ của Sasakawa Health Foundation (Nhật Bản).

Dự án được triển khai nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật do bệnh phong gây ra.

Thời gian: từ 01/04/2020 tới 31/03/2021

Tổ chức thực hiện: Tổ chức Vietnam Health Improvement Project (VNHIP) tại thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện phong Chí Linh

Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện phong Chí Linh tại thành phố Hải Dương, Việt Nam

Các hợp phần:

  1. Xây dựng năng lực của nhân viên y tế cộng đồng và người làm công tác xã hội trong việc phát hiện và sàng lọc sớm; chuyển tuyến cho người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bệnh phong đến các bệnh viện tuyến trên để điều trị;
  2. Hỗ trợ người khuyết tật do phong có khả năng tiếp cận  tới các dịch vụ phục hồi chức năng và các dịch vụ xã hội thông qua hỗ trợ điều trị tại các cơ sở y tế tại địa phương;
  3. Tăng cường sự hòa nhập xã hội của người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bệnh phong thông qua các hoạt động xã hội, các chuyến tham quan và các hoạt động tại nhà sinh hoạt động đồng.
 1.  
Hỗ Trợ Cải Thiện Chất Lượng Sống Của Người Khuyết Tật Tại Các Tỉnh Bị Phun Rải Nặng Chất Da Cam – Hòa nhập 1 (2022-2023)

Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Nhà thầu quản lý : Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng và Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP)

Nhà thầu thực hiện: Liên danh vì Sự hòa nhập của người khuyết tật (AAI) gồm 5 tổ chức thành viên:

(1) Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI): tổ chức điều phối Liên danh AAI

(2) Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật (FGCDC): tổ chức thành viên

(3) Dự án RENEW: tổ chức thành viên

(4) Trung tâm Phục hồi Chức năng Thiện Nhân* (TNRC): tổ chức thành viên

(5) Tổ chức VNHIP: tổ chức thành viên

Mục tiêu: Dịch vụ phục hồi chức năng và chăm sóc cho người khuyết tật tại 3 tỉnh thuộc địa bàn được mở rộng

Thời gian: 2022 - 2023

Địa bàn dự án:

 • Tỉnh Quảng Trị: huyện Gio Linh và Hải Lăng
 • Tỉnh Thừa Thiên Hu: huyện A Lưới và Phú Vang
 • Tỉnh Quảng Nam: huyện Điện Bàn và Núi Thành

Đối tượng hưởng lợi: Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam

Các hợp phần: 

1. Dịch vụ PHCN cho người khuyết tật được cải thiện:

1.1. Đội ngũ cung cấp DV PHCN cho người khuyết tật được xây dựng và nâng cao năng lực

1.2. Người khuyết tật nhận DV PHCN cải thiện chức năng hoạt động

2. Dịch vụ Chăm sóc cho người khuyết tật được cải thiện:

2.1. Năng lực chăm sóc tại nhà cho mạng lưới cộng đồng và thành viên gia đình người khuyết tật được cải thiện

2.2.Tăng số người khuyết tật được nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà

*Tiền thân là Hội Từ Thiện Tỉnh Quảng Trị (QCA)