Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập thực hiện các chương trình Chăm sóc sức khỏe người khuyết tật và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR) cùng với các Tổ chức Đối tác của Trung tâm tại các địa bàn dự án trong nước, Myanmar và Cambodia.

Một số các hoạt động chính bao gồm:

    • nâng cao kỹ năng chăm sóc bản thân cho người khuyết tật và thanh thiếu niên khuyết tật;
    • tổ chức tập huấn cho người chăm sóc và các thành viên gia đình của người khuyết tật về phục hồi chức năng và các kỹ năng tự chăm sóc;
    • cung cấp và tập vật lý trị liệu, ngữ âm trị liệu, hoạt động trị liệu tại các trung tâm phục hồi chức năng thuộc địa bàn dự án;
    • cung cấp chân, tay giả miễn phí cho người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại các địa bàn dự án.

Hoạt động vật lý trị liệu do QCA thực hiện tại Quảng Trị và FGCDC thực hiện tại Huế

Người khuyết tật được cung cấp chân, tay giả miễn phí  

CÁC DỰ ÁN

Hỗ trợ phục hồi chức năng lồng ghép cho người khuyết tật do bệnh phong gây ra 2020-2021

Dự án được sự tài trợ của Sasakawa Health Foundation (Nhật Bản).

Dự án được triển khai nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật do bệnh phong gây ra.

Thời gian: từ 01/04/2020 tới 31/03/2021

Tổ chức thực hiện: Tổ chức Vietnam Health Improvement Project (VNHIP) tại thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện phong Chí Linh

Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện phong Chí Linh tại thành phố Hải Dương, Việt Nam

Các hợp phần:

  1. Xây dựng năng lực của nhân viên y tế cộng đồng và người làm công tác xã hội trong việc phát hiện và sàng lọc sớm; chuyển tuyến cho người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bệnh phong đến các bệnh viện tuyến trên để điều trị;
  2. Hỗ trợ người khuyết tật do phong có khả năng tiếp cận  tới các dịch vụ phục hồi chức năng và các dịch vụ xã hội thông qua hỗ trợ điều trị tại các cơ sở y tế tại địa phương;
  3. Tăng cường sự hòa nhập xã hội của người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bệnh phong thông qua các hoạt động xã hội, các chuyến tham quan và các hoạt động tại nhà sinh hoạt động đồng.
 1.  
Hỗ trợ các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại Việt Nam 2018-2021

Dự án được sự tài trợ của Quỹ Peter Donders (tên tiếng Hà Lan là Peerke Donders Stichting).

Dự án được triển khai nhằm thực hiện chương trình hỗ trợ chân giả cho người mắc bệnh phong tại Việt Nam và chương trình học bổng cho con em của gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh phong.

Thời gian: từ 2018 tới 2021

Tổ chức thực hiện: Các tổ chức đối tác trực thuộc sở Y tế và bệnh viện Phong 

Địa điểm thực hiện dự án: 17 tỉnh ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam

Các hợp phần:

  1. Hỗ trợ chân giả cho người khuyết tật do bệnh phong tại Việt Nam;
  2. Chương trình học bổng cho con em của gia đình người khuyết tật do bệnh phong;
  3. Hỗ trợ thực phẩm cho người khuyết tật do bệnh phong tại Việt Nam.
 1.