Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

[Tin Tuyển Dụng] Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Hòa Nhập Tuyển Dụng Vị Trí Thực Tập Sinh

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) hiện đang mở đơn tuyển dụng vị trí Thực tập sinh. RCI sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển cho tới hết ngày 22/05/2024.

Thông tin chi tiết về công việc và tổ chức RCI vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Research Center for Inclusion

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR