Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

RCI Tuyển Tư Vấn Đánh Giá Giữa Kỳ

RCI đang mở đơn tuyển tư vấn đánh giá giữa kỳ cho dự án Body Talk – Cơ thể nói (2022-2024). RCI sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển cho tới hết ngày 01/05/2023.

Thông tin chi tiết về công việc, tổ chức RCI và dự án vui lòng tham khảo dưới đây:

RCI tuyển tư vấn

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi facebook của tổ chức tại đây:

link Facebook, hoặc tại website của tổ chức tại đây Rci.Nlr