Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Triệu Phong: Truyền thông về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Ngày 17/9/2019, tại xã Triệu Thuận, Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Nghiên cứu phát triển hòa nhập (RCI) phối hợp với UBND huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị truyền thông về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo mô hình toàn diện cho người khuyết tật. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Văn-Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh; Lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Triệu Phong có 2.938 người khuyết tật (NKT) đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có 341 NKT đặc biệt nặng và 2.426 NKT nặng. Những năm qua, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, huyện Triệu Phong đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với người khuyết tật. Nhờ vậy, NKT ngày càng được bảo vệ, chăm sóc, đời sống vật chất và tinh thần ổn định, các quyền cơ bản của NKT được đảm bảo. 

Với mục đích vì sự hòa nhập cộng đồng của NKT, buổi truyền thông đã giúp đội ngũ cộng tác viên và gia đình của NKT được tiếp cận một cách cụ thể về: Quá trình khuyết tật và phục hồi chức năng, phương pháp phát hiện NKT, cách thức triển khai phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Thông qua đó, nhằm giúp NKT được tiếp cận với các dịch vụ phục hồi chức năng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Nguồn: http://trieuphong.quangtri.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/trieu-phong-truyen-thong-ve-phuc-hoi-chuc-nang-dua-vao-cong-dong-810.html