Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Họp chia sẻ báo cáo Báo cáo tiêu điểm về thực hiện SDG-4 tại Việt Nam và tham vấn về giáo dục người lớn

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA) cùng với các tổ chức thành viên nỗ lực vận động chính sách trong những năm qua để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục (SDG-4). Năm 2019, VAEFA tổ chức tham vấn xây dựng báo cáo tiêu điểm về thực hiện mục tiêu SDG-4 là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến cấp khu vực của Hiệp hội Giáo dục cơ bản và Giáo dục người lớn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ASPBAE) nhằm đưa các thông điệp vận động cho mục tiêu SDG-4 tới Diễn đàn Chính trị cấp cao của Liên Hiệp Quốc (HLPF) đã diễn ra vào tháng 7/2019 tại New York, Hoa Kỳ.

Với mục đích tiếp tục xem xét và cụ thể hóa một số khuyến nghị đã nêu trong báo cáo này  VAEFA tổ chức buổi Họp chia sẻ báo cáo tiêu điểm về thực hiện SDG-4 tại Việt Nam và tham vấn về Giáo dục người lớn vào sáng ngày 10/01/2020.

Buổi họp có sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban Nghiên cứu Giáo dục Người lớn (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), Trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm, Hội LHPN Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, các tổ chức Liên Hiệp quốc (UNESCO, UNICEF), tổ chức quốc tế (GIZ) và  một số thành viên VAEFA bao gồm: Hội Người Khuyết tật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI), Trung tâm Nghiên cứu phát triển giáo dục và văn hóa dân tộc thiểu số, tổ chức CENEV, IDEA, REACH, CODES, CEPEW, HAD…

Tại buổi họp các đại biểu cũng được nghe chia sẻ báo cáo nghiên cứu “Quá trình chuyển tiếp từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành của thanh thiếu niên khuyết tật tại  Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) thực hiện. Báo cáo này chỉ ra các rào cản trong lĩnh vực học hòa nhập, đây là khía cạnh được nhấn mạnh trong báo báo tiêu điểm SDG-4.

Liên quan đến giáo dục người lớn, một lĩnh vực mà VAEFA đặc biệt quan tâm, buổi họp tham vấn đã thu được nhiều ý kiến đóng góp chất lượng nhằm hoàn thiện các khuyến nghị sẽ đưa ra từ hai nghiên cứu đang được triển khai, đó là:

1) Đánh giá tác động thực hiện thông tư liên tịch 39/2015-TTLT sáp nhập 3 Trung tâm tại cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên

2) Rà soát chính sách và kế hoạch tài chính để phát triển kỹ năng cho nhóm phụ nữ thiệt thòi nhằm tăng tiếp cận việc làm 

Mục tiêu của hai nghiên cứu này nhằm đưa ra khuyến nghị cải thiện  hoạt động của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên và tăng cường đào tạo kỹ năng cho nhóm phụ nữ thiệt thòi, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời tại Việt Nam. Bà Bùi Thanh Xuân, Ban Nghiên cứu giáo dục người lớn, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam bày tỏ: “Mong muốn hợp tác cùng với VAEFA để đẩy mạnh giáo dục thường xuyên, một lĩnh vực quan trọng nhưng chưa được quan tâm đúng mức”. 

Với kinh nghiệm tham gia trong các tiến trình tham vấn thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục, VAEFA hy vọng các phát hiện và khuyến nghị từ các nghiên cứu này  có thể đóng góp xây dựng kế hoạch Chiến lược giáo dục 2021-2030.

Nguồn: http://vaefa.edu.vn/cac-hoat-dong/tin-hoat-dong/106-bao-cao-tieu-diem-ve-thuc-hien-sdg-4-tai-vn.html