Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Tập huấn sử dụng bảng kiểm tra năng lực học tập cho học sinh khuyết tật tiểu học hòa nhập tại Quảng Trị

Từ ngày 13/10/2022 đến ngày 16/10/2022, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hoà nhập (RCI) phối hợp với Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia (NCSE) và Hội từ thiện tỉnh Quảng Trị (QCA) tiến hành khóa tập huấn “Hướng dẫn sử dụng bảng kiểm tra năng lực học tập cho học sinh khuyết tật tiểu học hòa nhập”.
tập huấn giáo dục hòa nhập

Tập thể giảng viên, cán bộ và giáo viên chủ chốt tham gia khóa tập huấn

Trong hai ngày 13/10 và 14/10, ThS. Lê Thị Tâm đã trình bày và hướng dẫn thực hiện các nội dung “Kiểm tra năng lực đọc – viết chohọc sinh khuyết tật học hòa nhập” cho nhóm cán bộ chủ chốt. Các giáo viên lần lượt được cung cấp lý thuyết cơ bản về hình thành và phát triển kỹ năng đọc – viết, cũng như cách thức thực hiện hệ thống các bài kiêm tra kỹ năng đọc – viết theo trật tự từ đơn giản đến phức tạp. Để giúp nâng cao kỹ năng sử dụng bảng kiểm tra đọc – viết cho các giáo viên được đào tạo, nhóm giảng viên đã tổ chức hoạt động thực hành trực tiếp trên học sinh không khuyết tật và có khuyết tật tại trường Tiểu học & Trung học cơ sở Gio Hải, Đông Hà, Quảng Trị.

tập huấn giáo dục hòa nhập

Hướng dẫn thực hành kiểm tra năng lực học sinh

Trong hai ngày tiếp theo 15/10 và 16/10, các giáo viên chủ chốt từ 08 trường hòa nhập trong vùng dự án cũng được hướng dẫn thực hiện bảng kiểm tra năng lực tính toán cho học sinh khuyết tật. Quá trình thực hành và tương tác trực tiếp với học sinh khuyết tật đã giúp các giáo viên nhận biết và phân biệt rõ hơn mục đích của hoạt động dạy và hoạt động kiểm tra. Từ đó các giáo viên biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, tập trung vào hoạt động kiểm tra khả năng và nhu cầu của học sinh, cũng như giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc với học sinh được hiệu quả hơn.

tập huấn giáo dục hòa nhập

Thảo luận sau khi thực hành kiểm tra năng lực học sinh

Mặc dù khóa tập huấn đã diễn ra trong những ngày Quảng Trị đón những trận mưa bão, lũ lụt lớn nhưng các cán bộ, giáo viên vẫn tham gia tích cực và đầy đủ. Tất cả các cán bộ và giáo viên đều đánh giá rất cao về nội dung và ý nghĩa của khóa tập huấn.

Người viết bài: Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

——————

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR