Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Họp bàn tròn “Tăng cường nhận thức về sức khỏe sinh sản và tình dục cho người khiếm thính tại Việt Nam”

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2019, Hiệp hội vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA) phối hợp cùng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) và Chi hội người Điếc Hà Nội (HAD) tổ chức họp “Tăng cường nhận thức về sức khỏe sinh sản và tình dục cho người khiếm thính tại Việt Nam” tại phòng họp nhà E3, Khu Ngoại giao Đoàn Trung Tự, Số 6 phố Đặng Văn Ngữ, Hà Nội.

Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ dự án cùng tên thực hiện bởi 3 cựu sinh viên Úc mà đại diện là bà Nguyễn  Thanh Thủy – giám đốc  RCI và được sự tài trợ bởi chính phủ Australia thông qua Quỹ hỗ trợ cựu sinh viên Australia.

Dưới sự chủ trì của Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế và sự tham gia của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên, Quĩ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) và các tổ chức phi chính phủ (CBM, MSI, HKI, LIGHT…), Ban Vận động thành lập Hội người Điếc Việt Nam và Công ty Dịch vụ Phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu (SCDeaf), các bên đã thảo luận về thực trạng sức khỏe sinh sản cho người khiếm thính và người Điếc và đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người khiếm thính và người Điếc qua các hình thức phù hợp, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ của người Điếc và chia sẻ thông tin nhằm kết nối bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh với dịch vụ phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu, giúp giao tiếp với bệnh nhân khiếm thính và bệnh nhân điếc được thuận lợi.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế nhấn mạnh: “Bộ Y tế cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người, không phân biệt nhóm đối tượng. Các cán bộ y tế cần biết cách tiếp cận và cung cấp dịch vụ phù hợp cho các nhóm đối tượng bệnh nhân đặc thù để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nội dung cuộc họp đã được phản ánh trong phóng sự của Truyền hình Nhân dân “Thắp sáng niềm tin”: https://nhandantv.vn/phong-su-phan-anh-ve-nguoi-khuyet-tat-c1060.htm

Nguồn: http://vaefa.edu.vn/cac-hoat-dong/tin-hoat-dong/95-hop-ban-tron-tang-cuong-nhan-thuc-ve-sk-ss.html