Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

RCI Được Tuyên Dương Tại Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ IV Nhiệm Kỳ 2023-2028 (Tháng 1/2023)

Ngày 11/1/2023, Giám đốc RCI tới tham dự Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ IV Nhiệm Kỳ 2023-2028 do SEARAV tổ chức tại Hà Nội.

Trong sự kiện, RCI vinh hạnh được tuyên dương là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nghiên Cứu Khoa Học Về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV)

hội thảo SEARAV

(Giám đốc RCI cùng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác hội)
hội thảo SEARAV

(Giám đốc RCI – Bà Nguyễn Thanh Thủy)


Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR