Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Liên Danh AAI: Họp Tổng Kết Các Mô Hình Cung Cấp Dịch Vụ và Kế Hoạch Giai Đoạn 2 – Dự Án Hòa Nhập 1

Trong khuôn khổ dự án Hòa Nhập 1 (Tài trợ bởi USAID), vào ngày 8-9/10/2022 tại Hà Nội, Liên Danh AAI đã họp Tổng Kết Các Mô Hình Cung Cấp Dịch Vụ và Kế Hoạch Giai Đoạn 2. Cuộc họp có sự góp mặt của 16 đại diện đến từ các tổ chức thành viên trong Liên Danh AAI, bao gồm 6 đại diện thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hoà nhập (RCI), 2 đại diện thuộc Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Trị (QCA), 4 đại diện từ Quỹ Hội An (VNHIP), 2 đại diện thuộc Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật (FGCDC) cùng 2 đại diện thuộc Tổ chức RENEW.

AAI Inclusion 1 - Hòa nhập 1

Nguyễn Thanh Thủy – Giám đốc RCI khai mạc cuộc họp

Với mục tiêu lập kế hoạch và phác thảo ngân sách cho giai đoạn 02 (2023), cuộc họp tập trung vào 3 nội dung chính: Dịch vụ Phục hồi Chức năng (PHCN) và Chăm sóc (CS), xây dựng Tổ Tư Vấn, và truyền thông quảng bá dự án.

AAI Inclusion 1 - Hòa nhập 1

Các đại diện thảo luận nhóm

Cụ thể, trong mảng dịch vụ PHCN và CS, các bên đã cùng nhau thảo luận về những ưu nhược điểm của mô hình đã cung cấp trong giai đoạn 1 nhằm định hướng phát triển mô hình cung cấp dịch vụ cho giai đoạn tới. Đồng thời, các đại diện cũng chia sẻ về vai trò và sự phối hợp làm việc giữa các tổ chức thành viên trong giai đoạn sau. Bên cạnh đó, các đại diện cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc đào tạo nâng cao năng lực cho không chỉ người cung cấp dịch vụ mà còn cả cán bộ điều phối dự án. Sau khi đã thống nhất những hoạt động sẽ phát triển trong giai đoạn 2 của Dự án Hòa Nhập 1, các thành viên lần lượt chia nhóm để thảo luận các quy chế tài chính và xây dựng ngân sách dự kiến.

AAI Inclusion 1 - Hòa nhập 1

Các đại diện đến từ các tổ chức thành viên trong Liên Danh AAI

Sau 2 ngày làm việc, các thành viên của Liên Danh AAI đã hoàn thiện bản kế hoạch dựa trên ý kiến đã được thống nhất và ngân sách dự kiến cho năm 2023. Bên cạnh đó, AAI cũng thống nhất về vai trò của từng tổ chức thành viên, cách thức vận hành và mức phí cho Tổ Tư Vấn, và logo chung cho Liên danh.


Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng, thông qua tổ chức quản lý tài trợ Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP)”