Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Hội Thảo Chia Sẻ Nội Dung Cốt Lõi Về Sức Khỏe Sinh Sản Sho Thanh Thiếu Niên Khuyết Tật

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường kiến thức và thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên khuyết tật” (Body Talk), Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với RCI, triển khai 05 hội thảo chia sẻ “Nội dung cốt lõi về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên khuyết tật” trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua tại tỉnh Quảng Trị.

VCAT training SRHR/hội thảo chia sẻ

Hội thảo đầu tiên (cấp tỉnh) được tổ chức dưới sự điều hành trực tiếp của cán bộ phụ trách dự án của RCI. Sau hội thảo này, nhóm báo cáo viên nguồn gồm 8 đại biểu đã được thành lập. Nhóm báo cáo viên sau đó đã lần lượt truyền tải lại các nội dung tới các đại biểu trong 4 hội được tổ chức tại 4 huyện dự án. Chuỗi 05 hội thảo chia sẻ có sự tham gia của gần 120 đại biểu là đại diện Phòng Giáo dục và Trung tâm Y tế huyện, đại diện các Trạm y tế xã, y tế thôn bản, đại diện giáo viên, Ban giám hiệu các trường THCS, Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh trên địa bàn dự án. Ngoài ra, hội thảo cấp tỉnh cũng có sự tham gia của đại diện Trung Tâm Giáo Dục Hướng Nghiệp Trẻ Em Mù và Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ, tỉnh thừa thiên Huế.

VCAT training SRHR/hội thảo chia sẻ

Hội thảo được tổ chức nhằm đảm bảo các bên liên quan có chung cách hiểu và cùng thực hành các giá trị cốt lõi để hướng dẫn, hỗ trợ cho thanh thiếu niên khuyết tật đạt được các quyền của mình về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Nội dung của chương trình tập trung vào 4 chủ đề chính là: Quyền về Sức khỏe Sinh sản và Sức khỏe Tình dục; Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt; Hiểu về các mốc phát triển của trẻ; và Xóa bỏ một số định kiến sai lầm. Các hoạt động thảo luận, trình bày, chơi trò chơi và đóng kịch đã tạo một bầu không khí cởi mở, thân thiện, giúp các đại biểu thoải mái chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. Sau buổi hội thảo, 100% đại biểu tham dự đều cảm thấy hài lòng và mong có nhiều các khóa tập huấn, hội thảo hơn nữa để họ có thêm các thông tin bổ ích khác.

VCAT training SRHR/hội thảo chia sẻ


Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR