Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Căn cứ nhu cầu của Liên danh AAI về việc Cung cấp các dụng cụ điều chỉnh môi trường sống (việc điều chỉnh này sử dụng các sản phẩm lắp ghép, không có các hoạt động xây dựng) tại nhà cho người khuyết tật tại địa bàn dự án bao gồm huyện Điện Bàn và huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
RCI kính mời Quý công ty, Doanh nghiệp, Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ điều chỉnh môi trường sống (sau đây gọi tắt là hàng hóa) nói trên cung cấp báo giá cho một số danh mục. Chi tiết hàng hoá, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu đối với đơn vị cung cấp, xin kính mời quý đơn vị xem trong file đính kèm.
Địa điểm giao hàng và lắp đặt: huyện Điện Bàn và huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
Thời gian thực hiện: trường hợp đơn vị cung cấp hàng hóa được lựa chọn, thời gian thực hiện và hoàn thành hợp đồng là từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024.
Gửi hồ sơ chào giá:
Đề nghị đơn vị cung cấp gửi Hồ sơ chào giá về đơn vị đại diện Liên danh là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) theo địa chỉ email: lan.ntp@nlrmekong.org.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng, thông qua tổ chức quản lý tài trợ Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) và thực hiện bởi Liên danh AAI.”