Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Quyền Của Thanh Thiếu Niên Việt Nam Về SKSS & SKTD

  1. Quyền được sống: Ngăn ngừa bệnh tật và tử vong bà mẹ thông qua việc đảm bảo tiếp cận với dịch vụ chăm sóc SKSS có chất lượng. Đảm bảo tiếp cận dịch vụ phá thai an toàn
  2. Quyền được giáo dục và cung cấp thông tin: Đảm bảo các chương trình giáo dục giới tính toàn diện được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học và không phân biệt đối xử được giảng dạy trong trường học.
  3. Quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử: Nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tiếp cận chăm sóc sức khỏe vì bất cứ lý do nào (bất kể giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng kinh tế, khuynh hướng tính dục, tình trạng sức khỏe…)
  4. Quyền quyết định có con hay không & khi nào thì có: Đảm bảo phụ nữ được cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về các biện pháp tránh thai hiện đại (bao gồm cả biện pháp triệt sản) để có sự đồng thuận trước khi sử dụng dịch vụ
  5. Quyền riêng tư và tự quyết cá nhân: Đảm bảo quyền tự chủ về cơ thể và quyền quyết định về vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục của cá nhân. Đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư liên quan đến thông tin chăm sóc sức khỏe khi khám bệnh tại cơ sở Y tế.
  6. Quyền kết hôn có sự đồng thuận và bình đẳng trong hôn nhân: Nghiêm cấm và xử lý theo pháp luật các hình thức tảo hôn và kết hôn do ép buộc mà không có sự đồng thuận.
  7. Quyền được giải phóng khỏi bạo lực tình dục:
  • Nghiêm cấm và xử lý theo pháp luật các hình thức bạo lực dựa trên cơ sở giới (như bạo lực gia đình…), đảm bảo trách nhiệm giải trình để ngăn chặn bạo lực tình dục và bạo lực dựa trên cơ sở giới.
  • Nghiêm cấm và trừng phạt tật cả các hành vi hiếp dâm (bao gồm cả việc chồng hiếp dâm vợ).
  • Nghiêm cấm và xử lý theo pháp luật mọi hình thức bạo lực do khuynh hướng tính dục.

Để tìm hiểu thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản chất lượng, vui lòng truy cập link: Cơ thể nói – Body Talk  hoặc theo dõi facebook của dự án tại đây: link Facebook