Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục là gì?

Là trạng thái khỏe mạnh về thể chất, tình cảm, tinh thần và hòa hợp xã hội liên quan đến tất cả các khía cạnh của sinh sản và tình dục, không đơn thuần là không có bệnh tật, rối loạn chức năng hay rối loạn sinh lý.

Mỗi cá nhân đều có quyền đưa ra quyết định về cơ thể của họ và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ quyền đó.

Để đạt được và duy trì sức khỏe tình dục và sinh sản, quyền của tất cả mọi người cần được tôn trọng, bảo vệ và thực hiện như một trong những quyền cơ bản của con người.

Ví dụ:

  • Cơ quan sinh dục nam và nữ khỏe mạnh
  • Cảm thấy tự tin và thoải mái với cơ thể bản thân
  • Có mối quan hệ tốt với cộng đồng

Để tìm hiểu thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản chất lượng, vui lòng truy cập link: Cơ thể nói – Body Talk   hoặc follow facebook của dự án tại đây: link Facebook