Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

NLR Mekong tiếp tục hoạt động dưới tên Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) hướng tới một xã hội mà ở đó người khuyết tật được hưởng quyền bình đẳng và tiếp cận bình đẳng với những cơ hội để phát triển tối ưu tiềm năng của họ.

Sau sự việc tinh giảm cơ cấu, chúng tôi quyết định rút ngân sách tài trợ cho NLR Mekong. Sau khi lập các kế hoạch để NLR Mekong tiếp tục hoạt động với tư cách là một tổ chức phi chính phủ địa phương, mà không được NLR tài trợ. Trong giai đoạn chuyển đổi này, NLR Mekong đã tiến cử một tư vấn viên giúp lập kế hoạch và thành lập một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Việt Nam. Tổ chức mới có tên là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) hoạt động như một tổ chức phi chính phủ Việt Nam thuộc điều phối và quản lý của Trung ương Hội nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập dần tiếp nối chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới của NLR Mekong, và sẽ thay thế hoàn toàn NLR Mekong vào tháng 8 năm 2020.

Lễ Ra mắt của RCI diễn ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2019 là một sự kiện quan trọng tại Việt Nam với sự góp mặt của các bên liên quan có tầm cỡ, như các nhà tài trợ, các cơ quan Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ địa phương/quốc tế, các cơ quan chính phủ, các tổ chức đối tác và chuyên gia.

NLR rất tự hào về những tác động mà NLR Mekong đã thu được trong hơn 35 năm qua. RCI sẽ tập trung hơn nữa vào một trong những chương trình ưu tiên của mình về bệnh phong, đặc biệt là bệnh phong có liên quan đến hoà nhập. NLR rất vui khi RCI có thể tiếp tục công việc quan trọng của mình tại Việt Nam, Campuchia và Myanmar.

Nguồn: https://nlrinternational.org/news/nlr-mekong-continues-as-research-center-for-inclusion/