Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Nghiên cứu hành động về tác động của Covid-19 đối với trẻ em khuyết tật và gia đình các em tại Campuchia, Myanmar và Việt Nam

Trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đã và đang đối mặt với những tác động kinh tế và xã hội nghiêm trọng do Covid-19 gây ra. Những lo ngại về tác động của Covid-19 đối với người khuyết tật đã được các chuyên gia đưa ra, trong đó có tính nhạy cảm với Covid-19, sự kỳ thị, khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và thuốc men (International Disability Alliance 2020, Inclusive Futures and UK Aid 2020).

Trong khuôn khổ dự án về Phục hồi Chức năng Dựa vào Cộng đồng (CBR) do Liliane Foundation tài trợ tại Campuchia, Myanmar và Việt Nam, RCI và các tổ chức đối tác đã triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật như chăm sóc tại nhà/phòng khám, hỗ trợ tại trường, dinh dưỡng, đào tạo kỹ năng cho cha mẹ và trị liệu. Sự lây lan của Covid-19 đã khiến việc thực hiện dự án bị trì hoãn và khiến nhiều trẻ em khuyết tật, đối tượng hưởng lợi của dự án, rơi vào tình trạng khó khăn khi phải ở nhà trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

Thảo luận ban đầu giữa RCI và các tổ chức đối tác đã chỉ ra những tác động đầu tiên đối với trẻ em khuyết tật. Một số trẻ em ít hoạt động hơn và dành nhiều thời gian xem ti vi và điện thoại thông minh hơn. Một số em khác không nhận chăm sóc và trị liệu thường xuyên, dẫn đến sức khỏe không có tiến triển. Theo đó, các tác động khác đối với sức khỏe tâm thần và tình trạng xâm hại trẻ em cũng cần được nghiên cứu thêm.

Những lo ngại về tác động của Covid-19 đối với người khuyết tật đã được các chuyên gia đưa ra

RCI và các tổ chức đối tác đã thống nhất thực hiện một nghiên cứu hành động vì mục đích này. Nghiên cứu hành động sẽ được thực hiện ở ba quốc gia Campuchia, Myanmar và Việt Nam, do RCI dẫn dắt với sự tham gia của bảy tổ chức đối tác. Các tổ chức đó bao gồm Rabbit School, Disability Development Services Program (DDSP) và Veterans International Cambodia (VIC) tại Campuchia, The Leprosy Mission Myanmar (TLMM) tại Myanmar, Hội từ thiện Quảng Trị (QCA), Vietnam Health Improvement Project (VNHIP ) và Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ em Khuyết tật (OGCDC) tại Việt Nam.

Các nhóm mục tiêu của nghiên cứu hành động này là những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, trẻ em khuyết tật, các thành viên gia đình và người chăm sóc tại Việt Nam, Myanmar và Campuchia.

Khi hoàn thành, nghiên cứu hành động sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu giúp:

  • Hiểu được tác động của Covid-19 đối với sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất của người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, trẻ em khuyết tật, tương tác giữa cha mẹ và trẻ em và những vấn đề về tâm lý của những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, trẻ em khuyết tật, các thành viên gia đình và người chăm sóc;
  • Thông tin về những hỗ trợ, viện trợ của chính phủ và cộng đồng có liên quan đến việc gia tăng hoặc giảm thiểu các tác động đối với những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, trẻ em khuyết tật và gia đình của họ. Các hỗ trợ và viện trợ có thể dưới hình thức tài chính, nâng cao nhận thức, cứu trợ khẩn cấp hoặc hòa nhập;
  • Đưa ra các khuyến nghị giúp RCI và các tổ chức đối tác xây dựng các can thiệp trong tương lai.

Các kết quả cũng như quá trình thực hiện nghiên cứu hành động sẽ được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) công bố vào tháng 9 năm 2020.