Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Khóa tập huấn cho người chăm sóc trẻ tại Hòa Bình

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động thường niên của Viện Tài chính Vi mô và Phát triển cộng đồng (MACDI) và Tổ chức Butterfly Basket nhằm đào tạo năng lực cho cha mẹ/ người chăm sóc trẻ khuyết tật.

Cha mẹ và người chăm sóc trẻ được thực hành các phương pháp hỗ trợ trẻ khuyết tật

Có 50 người tham gia 1 ngày tập huấn với nhiều hoạt động khác nhau, từ chia sẻ kiến thức và cập nhật thông tin về việc chăm sóc trẻ khuyết tật đến thực hành các phương pháp hỗ trợ trẻ khuyết tật trở nên tự tin và độc lập hơn trong cuộc sống hàng ngày. Phần hỏi đáp là phần được tất cả các bậc cha mẹ mong muốn nhất khi họ có cơ hội tham khảo ý kiến của các chuyên gia phục hồi chức năng tại cộng đồng (CBR) về tình trạng con cái của họ.

Lần này, khóa đào tạo có 3 diễn giả đặc biệt, chị Phương Hà – Hội trưởng câu lạc bộ dành cho các bậc cha mẹ có con là trẻ khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh, cô Angelique và cô Silvie – chuyên gia trị liệu từ Tổ chức Butterfly Basket – Hà Lan. Khóa đào tạo đã truyền cảm hứng cho các bậc cha mẹ tiếp tục tiến lên với cuộc sống của họ và khuyến khích các bậc cha mẹ ủng hộ sát cánh bên nhau để hỗ trợ con cái họ.