Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Họp Liên Danh AAI Lần I – Giai đoạn 2 (04, 2023)

Trong khuôn khổ dự án Hòa nhập 1, RCI, với vai trò là tổ chức điều phối, đã tổ chức cuộc họp toàn Liên danh AAI lần I. Cuộc họp diễn ra trong 3 ngày tại Thành phố Cần Thơ với sự tham gia của 17 đại diện đến từ 5 tổ chức thành viên, bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI), Quỹ Tư vấn di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật (FGCDC), Trung tâm Phục hồi chức năng Thiện Nhân (TNRC), Dự án RENEW, Tổ chức VNHIP; và 8 cán bộ thuộc nhóm Tư vấn viên của Liên danh về dịch vụ PHCN và Chăm sóc.

họp liên danh - AAI meeting

Giám đốc RCI – bà Nguyễn Thanh Thủy khai mạc cuộc họp)

Cuộc họp được tổ chức với 2 mục tiêu chính:

  • Mục tiêu đầu tiên nhằm thống nhất kế hoạch hoạt động, các quy trình thực hiện và yêu cầu cập nhật của nhà tài trợ cho giai đoạn 2; rút kinh nghiệm các hoạt động đã tiến hành trong giai đoạn 1; và điều chỉnh thông tin trong CSDL, nâng cao năng lực cho nhóm cán bộ phụ trách dữ liệu.
  • Mục tiêu thứ hai nhằm trao đổi, tham vấn và thống nhất nội dung khuyến nghị điều chỉnh của nhóm Tư vấn về các Hồ sơ, Bộ công cụ và các Hướng dẫn sử dụng.

họp liên danh - AAI meeting

(Đại diện các tổ chức thành viên Liên danh AAI chia nhóm để thảo luận)

họp liên danh - AAI meeting

(Đại diện các tổ chức thành viên Liên danh AAI chia nhóm để thảo luận)

họp liên danh - AAI meeting

(Đại diện các tổ chức thành viên Liên danh AAI chia nhóm để thảo luận)

Kết thúc 3 ngày thảo luận, các thành viên Liên danh đã xây dựng được bộ hồ sơ, công cụ, quy trình cung cấp dịch vụ, và điều chỉnh hệ thống Cơ sơ Dữ liệu dựa trên những bài học kinh nghiệm từ giai đoạn 1 đã qua của Dự án Hòa nhập 1.Đồng thời, 5 tổ chức thành viên thuộc Liên danh AAI đã thống nhất được kế hoạch hoạt động cho pha 2 của dự án Hòa nhập 1 và ký kết thỏa thuận hợp tác.

họp liên danh - AAI meeting

(Đại diện 5 tổ chức thành viên ký kết thỏa thuận hợp tác)


Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây:

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng, thông qua tổ chức quản lý tài trợ Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP)”