Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Hội thảo Vì sự tiến triển của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại tỉnh Quảng Nam, RCI đã phối hợp với tổ chức VNHIP (Vietnam Health Improvement Project) tổ chức Hội thảo Vì sự tiến triển của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tham gia của trẻ khuyết tật trong giáo dục hòa nhập” của RCI.

Hội thảo được tổ chức với mục đích kết nối sự hợp tác và chia sẻ các mô hình giáo dục hòa nhập hiệu quả với các trường học hòa nhập và các tổ chức hỗ trợ trẻ khuyết tật. Thành phần tham gia hội thảo gồm có đại diện Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh các trường, lãnh đạo và cán bộ ba tổ chức đối tác VNHIP, QCA, MACDI, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tại ba tỉnh Hòa Bình, Quảng Nam và Quảng Trị, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng và Trung Tâm Giáo Dục và Hỗ Trợ Người Điếc Miền Trung.

 

Tại hội thảo, đại diện Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị, Phòng Hỗ trợ Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng, VNHIP đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai một số hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập mình đã thực hiện. Một số can thiệp nổi bật được giới thiệu bao gồm thành lập phòng hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục, xây dựng nhóm giáo viên nòng cốt về giáo dục hòa nhập và cải thiện cơ sở vật chất theo hướng phù hợp với trẻ khuyết tật.

Cũng tại sự kiện, đại diện tổ chức RCI đã tổng kết các hoạt động của dự án “Tăng cường sự tham gia của trẻ em khuyết tật trong giáo dục hòa nhập” trong giai đoạn 2017 – 2020. Trong giai đoạn này, dự án đã hỗ trợ 15 trường học cải thiện cơ sở vật chất thân thiện với trẻ khuyết tật và hỗ trợ thành lập 16 phòng Nguồn/hỗ trợ Giáo dục Hòa nhập tại  Quảng Trị và Quảng Nam. 525 lượt trẻ khuyết tật được tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao, được tập huấn về kỹ năng sống và được hỗ trợ học hòa nhập ở các trường phổ thông. 257 lượt giáo viên tại 3 điểm dự án được tập huấn nâng cao năng lực về cách đánh giá nhận diện trẻ khuyết tật, phương pháp và kỹ năng dạy cho học sinh có nhu cầu đặc biệt, cách xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. Thêm vào đó, một bộ tài liệu tập huấn về giáo dục hòa nhập đã được chia sẻ tới tất cả các giáo viên tại các trường địa bàn dự án với hướng dẫn chi tiết về phương pháp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt.

 

Buổi hội thảo đã giúp RCI cùng các đơn vị thực hiện và các bên liên quan ghi nhận các thực hành hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại địa phương cũng như cùng đánh giá những điểm tốt và những điểm cần điều chỉnh để thực hiện dự án hiệu quả hơn ở giai đoạn tiếp theo. Đồng thời các đại biểu tham gia sự kiện cũng kêu gọi sự quan tâm hơn nữa của ngành giáo dục và cộng đồng tới quyền tiếp cận với nền giáo dục chất lượng của trẻ khuyết tật.