Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Học Bổng Chính Phủ Úc (Niên Khóa 2023-2024)

RCI xin vui mừng thông báo Học bổng Chính phủ Úc (Australia Awards) vòng tuyển chọn niên khóa 2023/2024 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2023 đến 1/5/2023.

Học bổng chính phủ úc

Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Úc, khóa học sẽ bắt đầu năm 2024. Xin lưu ý là đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ. 

Học bổng dành cho các ứng viên là các học giả, nghiên cứu, làm việc tại các cơ quan trung ương, cấp tỉnh, thành phố, huyện, các tổ chức phi chính phủ, các công ty Việt Nam.

Ứng viên là người khuyết tật và người ở địa phương khó khăn là đối tượng được ưu tiên của Học bổng này. Học bổng có những chính sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho những ứng viên này có cơ hội tiếp cận và tham gia vào chương trình học bổng như những ứng viên khác.

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học Úc do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: quản trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu/môi trường, đổi mới, y tế và an ninh mạng. Các học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian.

Tiêu chí hợp lệ và các điều kiện xin học bổng được tóm tắt trong tờ thông tin dành cho công dân Việt Nam ở dưới đây.

Lợi ích của Học bổng Chính phủ Australia với tổ chức-Organisational benefits
Country Profile-Tờ thông tin học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2024
Brochure-Tờ rơi thông tin Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2024
Poster Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2024

Các ứng viên xin Học bổng Chính phủ Úc (Australia Awards) sẽ nộp hồ sơ trực tuyến. Thông tin chi tiết xin xem tại trang web http://www.australiaawardsvietnam.org/.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi câu hỏi qua thư điện tử tới hòm thư info@australiaawardsvietnam.org hoặc gọi số (024) 3939 3991 (máy lẻ 132, 109)


Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR