Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Đại Diện RCI Tại Hội Thảo Châu Á Thái Bình Dương CBID (Tháng 3, 2023)

Vào ngày 15-17/3/2023, hai đại diện của RCI đã được mời tới tham gia Hội Thảo Châu Á Thái Bình Dương Về Thúc Đẩy Hòa Nhập Cộng Đồng (CBID) tại Phnom Penh, Campuchia.

RCI CBID Action research- nghiên cứu hành động

(Đại diện RCI tại Hội thảo)

Tại đây, đại diện RCI đã có bài trình bày về phương pháp Nghiên cứu hành động (YAR). Đây là một phương pháp tiếp cận hiệu quả nhằm tăng cường sự tham gia của thanh thiếu niên khuyết tật vào giải quyết các vấn đề xã hội, từ đó, thúc đẩy sự hòa nhập cộng đồng.

RCI CBID Action research- nghiên cứu hành động

RCI CBID Action research- nghiên cứu hành động

(Đại diện RCI thuyết trình về phương pháp Nghiên cứu hành động tại Hội thảo)

Phương pháp này đã được RCI tích cực áp dụng trong dự án AP và dự án hiện tại là Cơ thể nói – Body Talk với những thành câu đầu tiên đã được ghi nhận. Cụ thể, những thanh thiếu niên khuyết tật sau khi tham gia tập huấn về phương pháp Nghiên cứu hành động đã:

  • Trở nên tự tin hơn, tích cực thể hiện bản thân
  • Cải thiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả hơn và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của dự án
  • Tăng cường kiến thức và kỹ năng
  • Mở rộng vòng bạn bè

Chi tiết về poster bài trình bày của RCI vui lòng xem dưới đây (chỉ có tiếng anh)

CBID5 poster

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR