Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Báo cáo đánh giá dự án tại Kon Tum

Từ ngày 7-10/5/2018, nhóm nhân viên của NLR Mekong đã làm việc với Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Bệnh dịch và Hiệp hội Bảo trợ Xã hội của người khuyết tật tỉnh Kon Tum để tiến hành đánh giá dự án tại tỉnh Kon Tum, tìm hiểu và tổng hợp các giải pháp và bài học kinh nghiệm tốt nhất để thúc đẩy phục hồi chức năng cho người khuyết tật của các nhóm dân tộc thiểu số.

5 người là đại diện của người khuyết tật và các thành viên gia đình của họ đã được tập huấn và được mời tham gia đánh giá dự án là những điều tra viên. 59 người đại diện của các bên liên quan khác nhau đã tham gia thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và trả lời các câu hỏi.