Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

RCI Tuyển Sinh Thanh Thiếu Niên Khuyết Tật Tham Gia Học Nghề (Hà Nội)

🔔 Dự án “Dạy nghề và Cải thiện môi trường làm việc hòa nhập cho thanh thiếu niên khuyết tật (TVET)” được tài trợ bởi Quỹ Liliane Fonds (Hà Lan) và thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI).
🍀 Trong khuôn khổ dự án TVET, RCI có nhu cầu tuyển sinh và dạy nghề cho các bạn thanh thiếu niên khuyết tật từ 16 đến 25 tuổi.
🍀 Thời hạn ứng tuyển: 30/06/2024
🍀 Địa điểm học nghề: Hà Nội
🍀 Ngành nghề: Đa dạng các ngành nghề (Chi tiết vui lòng xem trong link khảo sát bên dưới)
🍀 MIỄN PHÍ THAM GIA, MIỄN HỌC PHÍ và HỖ TRỢ TÌM VIỆC SAU KHÓA HỌC
🍀 Hướng dẫn ứng tuyển:
👉 Bước 1: Người ứng tuyển tham gia khảo sát nhu cầu học nghề tại đường link sau: https://forms.gle/WQzsHd9CuPdJqbep6
👉 Bước 2: RCI sẽ xem xét nhu cầu học nghề của người ứng tuyển và tiến hành phỏng vấn đánh giá năng lực học nghề của ứng viên. RCI sẽ chủ động liên hệ với người ứng tuyển được chọn vào vòng phỏng vấn
👉 Bước 3: Thông báo trúng tuyển tới những ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn.
👉 Bước 4: Ứng viên ký cam kết tham gia chương trình đào tạo nghề thuộc dự án TVET.
Nếu người ứng tuyển có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với RCI tại thông qua trang Facebook của RCI dưới đây.
Xin trân trọng cảm ơn!

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR