Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Phát triển tính dục là gì?

Trẻ em phát triển về mặt ngoại hình và về mặt TÍNH DỤC. Tuy nhiên, sự phát triển này KHÔNG CHỈ là về mặt tình dục mà bao gồm cả TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN, tìm hiểu xem bản thân là con trai hay con gái, biết bản thân muốn và không muốn gì, và đặc biệt là cảm thấy khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

phát triển tính dục là gì


Để tìm hiểu thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản chất lượng, vui lòng truy cập link: Cơ thể nói – Body Talk  hoặc theo dõi facebook của dự án tại đây: link Facebook