Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Liên Danh AAI Yêu Cầu Chào Giá Dụng Cụ Điều Chỉnh

Liên danh AAI kính mời Quý công ty, Doanh nghiệp, Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ trợ giúp, dụng cụ điều chỉnh môi trường sống tại nhà, và dụng cụ hỗ trợ việc làm tại nhà cho người khuyết tật cung cấp báo giá.


AAI_Yêu cầu Chào giá (Request for Quotation)_DCTG - DCĐCMTS - 19.07.2023 - rev


Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng, thông qua tổ chức quản lý tài trợ Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) và thực hiện bởi Liên danh AAI.”