Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Kinh Nguyệt Và Cách Dùng Băng Vệ Sinh

về kinh nguyệt và băng vệ sinh
🍀K.i.nh ng.u.y.ệ.t là gì?

Là hiện tượng m.áu chảy từ t.ử. c.u.ng ra â.m đ.ạ.o và hoàn toàn bình thường với mọi NỮ GIỚI. K.i.nh ng.u.y.ệ.t bắt đầu xuất hiện từ tuổi dậy thì và kết thúc ở tuổi tiền mãn kinh. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường kéo dài trong 3-7 ngày.

🍀Lượng máu trong 1 chu kỳ k.i.n.h ng.u.y.ệ.t

Thường ra nhiều nhất vào 2 ngày đầu của chu kỳ, sau đó sẽ giảm dần và hết ở cuối chu kỳ. LƯU Ý: Mỗi người có thể có lượng m.á..u theo ngày khác nhau tùy theo cơ địa .

🍀Có 3 kích cỡ b.ă.ng v.ệ. s.i.nh dạng miếng thông dụng:

Băng hàng ngày 15cm: dành cho lượng m.á..u ít
Băng hàng ngày 23cm: dành cho lượng m.á..u bình thường
Băng đêm 29/35/42cm: dành cho lượng m.á..u nhiều và chống tràn lúc ngủ

🍀Hướng dẫn dán b.ă.ng v.ệ. s.i.nh

– Vị trí: đ.ũ.ng quần lót
– Dán mặt có keo dán vào đ.ũ.ng
– Gấp cánh vào bên ngoài q.u.ầ.n l.ó.t để cố định miếng băng (chỉ với loại b.ă.ng có cánh)


*Để tìm hiểu thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản chất lượng, vui lòng truy cập link: Cơ thể nói – Body Talk  hoặc theo dõi facebook của dự án tại đây: link Facebook