Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI “KỂ CHUYỆN QUA ẢNH – PHOTOVOICE”

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hoà nhập (RCI) xin trân trọng thông báo khởi động cuộc thi “Kể chuyện qua ảnh – Photovoice”. Đây là một cuộc thi thường niên trong khuôn khổ dự án Hoà nhập 1 – Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”.

 

Một số mốc thời gian của cuộc thi:

  • RCI thu thập ảnh dự thi: từ 26/12/2023 đến 29/01/2024
  • RCI công bố các tác phẩm lọt vào chung kết: từ 30/01 đến 02/02/2024
  • Tổ chức triển lãm các tác phẩm dự thi và trao giải tại 3 tỉnh: dự kiến từ 26/02 đến 29/02/2024

Để biết thêm các thông tin về thể lệ cuộc thi và hướng dẫn chụp ảnh, gửi ảnh dự thi, xin quét mã QR sau:

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng, thông qua tổ chức quản lý tài trợ Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) và thực hiện bởi Liên danh AAI.”