Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Họp Khởi Động Dự Án Hòa Nhập 1 (Tháng 4-5, 2023)

Trong tháng 4 và tháng 5/2023, Liên danh đã tiến hành 03 cuộc họp Khởi động Dự án Hòa nhập 1 tại 03 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam với hơn một trăm đại diện từ các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và xã.

(Tiết mục múa trình bày bởi nhóm múa Trường chuyên biệt Tương Lai)

(Giám đốc RCI – bà Nguyễn Thanh Thủy khai mạc cuộc họp)

Tại cuộc họp, Liên danh đã báo cáo về các hoạt động của giai đoạn 1, bao gồm cả thuận lợi và khó khăn; đồng thời trình bày về kế hoạch dự kiến thực hiện hoạt động riêng cho mỗi tỉnh và trình chiếu 1 video clip giới thiệu tổng quan về các kết quả đạt được chung cho cả 3 tỉnh.

Cuộc họp tại 3 tỉnh đều có Phó giám đốc Sở LĐTBXH Huế và tỉnh Quảng Nam, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cùng đại diện khác của các Sở này tham gia cuộc họp. Trong phần phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, 3 lãnh đạo Sở đã ghi nhận kết quả cũng như quá trình thực hiện dự án hiệu quả tại mỗi tỉnh của Liên danh.

Cụ thể, ông Hồ Dần – Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết “…quá trình thực hiện dự án của Liên danh đạt kết quả và được đánh giá cao bởi các đơn vị quản lý dự án; đề nghị các địa phương có sự phối hợp và phản ánh kịp thời nhằm tạo điều kiện cho Liên danh triển khai hoạt động…

(Ông Hồ Dần – Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế)

Bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam chia sẻ “… Sở đánh giá cao các hoạt động của Liên danh trong năm vừa qua cũng như sự chuẩn bị kỹ càng, chi tiết cho cuộc họp ngày hôm nay; Kết quả mang lại của dự án là lớn, đối tượng thụ hưởng các dịch vụ, hoạt động của dự án cũng rất nhiều; Liên danh tiếp tục phát huy kết quả và tinh thần trách nhiệm …

(Bà Đoàn Thị Hoài Nhi – Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam)

Với các kết quả tiêu biểu từ giai đoạn 1, Liên danh đã biên soạn thành 1 cuốn sách nhỏ mang tên “Dấu Ấn Hòa Nhập 1” và tặng cho các đại biểu tham gia nhằm giúp họ hiểu hoặc nhớ rõ hơn về mô hình dự án của Liên danh cũng như hình ảnh và tên tuổi của các tổ chức thành viên Liên danh.

họp khởi động dự án - kick off meeting AAI (4)

(Sách Dấu Ấn Hòa Nhập 1)

Buổi họp đã giúp Liên danh tiếp cận và tương tác trực tiếp với các đơn vị đã phối hợp hoặc dự kiến hợp tác như Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc các huyện, xã mới sẽ bắt đầu tham gia ở giai đoạn 2 này. Trong giai đoạn tới, Liên danh AAI sẽ tiếp tục duy trì những điểm tốt và có những điều chỉnh phù hợp để dự án được triển khai thành công tốt đẹp.


Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây:

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR

Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng, thông qua tổ chức quản lý tài trợ Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP), và được thực hiện trực tiếp bởi Liên danh AAI.