Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Hỗ trợ chia sẻ tâm lý cho người chăm sóc

Trong hai ngày 23 – 24/11/2-23, tại Xã Điện Phong, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hoà nhâp (RCI), đơn vị điều phối của Liên danh Vì sự hoà nhập của người khuyết tật (AAI) tổ chức hoạt động Hỗ trợ chia sẻ tâm lý cho người chăm sóc. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (gọi tắt là Dự án Hoà nhập 1) do Bộ Quốc phòng chủ quản và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Tham gia hoạt động có Bác sĩ CKII. Lâm Tứ Trung – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, các cán bộ y tế địa phương và người chăm sóc tại Xã Điện Phong. Tại đây, người chăm sóc được các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ chia sẻ về mặt tâm lý, giúp họ đối mặt và giải quyết các vấn đề tâm lý tốt hơn trong quá trình chăm sóc người khuyết tật, góp phần thúc đẩy sự hoà nhập của người khuyết tật vào các hoạt động xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng, thông qua tổ chức quản lý tài trợ Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) và thực hiện bởi Liên danh AAI.”