Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Chúng ta cùng rung chuông 2019

Sự kiện ‘Chúng ta cùng rung chuông 2019’ đã được tổ chức tại trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn với sự phối hợp giữa nhà trường và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) vào ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Đây là một sáng kiến của quỹ Liliane Fonds (LF) – một tổ chức phi chính phủ của Hà Lan, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ khuyết tật. Các hoạt động của LF nhằm đảm bảo tất cả các trẻ em khuyết tật đều được bình đẳng và tham gia mọi hoạt động ở cả cấp độ gia đình và ngoài xã hội, đảm bảo cải thiện chất lượng cuộc sống của các em ở mức tốt nhất, đặc biệt là trẻ khuyết tật ở các nước có thu nhập thấp trong khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ – La Tinh. Cho đến 2019, sự kiện này đã được tổ chức tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và vận động các nhà hoạch định chính sách về cơ hội đến trường của trẻ khuyết tật.

 

Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của Sở giáo dục thành phố Hà Nội, Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội, thầy cô giáo và học sinh trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập. Sự kiện hướng tới việc truyền tải thông điệp về giáo dục hòa nhập cũng như quyền được đi học của tất cả các trẻ em, bao gồm cả trẻ khuyết tật.