Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Yêu cầu chào giá bộ công cụ DIY (Do It Yourself)

Liên danh AAI kính mời Quý công ty, Doanh nghiệp, Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp bộ công cụ DIY (Do It Yourself), dịch vụ tập huấn sử dụng bộ công cụ và hướng dẫn làm dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình cung cấp báo giá cho các danh mục sau:

AAI_DIY_Yêu cầu Chào giá (Request for Quotation)